Seguretat i privacitat de dades a l’IoT
Data analytics en sensors de gasos
Smart energy en renovables