Treballem en Data Analytics al voltant de la gestió d’energies renovables, ajudant a impulsar nous serveis i models de negoci en un escenari exigent i en continua evolució

Projectes

Desenvolupament d’un Battery Management System (BMS) per a gestionar i supervisar l’estat de Bateries de Flux, controlant el seu entorn i optimitzant la seva eficiencia.

Aplicació de data analytics en Sistemes d’Autoconsum per a equilibrar la generació, el consum i l’emmagatzematge d’energia.

Foment de serveis de software i subministrament de dades d’oferta/demanda en temps real en el nous escenaris per a la Comercialització de l’Energia.