Treballem en la Seguretat i Privacitat de les Dades a tots els nivells per combatre la inseguretat intrínseca en els dispositius IoT i Internet:

  • Criptografia
  • Autenticació i autorització 
  • Comunicacions segures i de confiança
  • Recollida i emmagatzematge segurs de dades
  • Seguretat per disseny
  • Arquitectura Blockchain/DLT

Projectes

Hardware

Disseny d’un microprocessador basat en l’arquitectura RISC-V optimitzat per a IoT i destinat a ser la base dels futurs dispositius IoT segurs i confiables.

Software

Desenvolupament d’una plataforma IoT de confiança que permeti la recopilació, l’emmagatzematge i la distribució de les dades dels sensors de manera segura i confiable, garantint la seva autenticitat i privacitat.