cuber project smart energy nvision

objectius principals i impacte esperat

A CuBER, es desenvoluparà i validarà una tecnologia d’emmagatzematge d’energia estacionària de baix cost, sostenible i escalable en un entorn rellevant, amb un rendiment ambiental superior demostrat basat en cupper, un material no crític i abundant de terra, que es basa en una cadena de valor totalment europea des de la producció primària fins al reciclatge.

El nostre paper en cuber

NVISION adaptarà la seva plataforma datASSIST per operar dins del sistema CuRFB. La plataforma s’encarregarà del control, gestió i seguiment dels diferents components i processos que s’optimitzaran per proporcionar un subministrament d’alimentació continu, maximitzant l’eficiència i els beneficis de costos per als usuaris finals. S’utilitzaran algoritmes d’intel·ligència artificial i tècniques d’aprenentatge automàtic per millorar les estratègies de control per al funcionament intel·ligent del sistema.

Tecnologia