EDGE & COMPUTING

member of:

microprocessadors per a ió

NVISION realitza investigació i desenvolupament a Edge Computing i proporciona solucions System-On-Chip.

 

  • Arquitectures RISC-V : Personalitzem les millors arquitectures per a aplicacions específiques.
  • Acceleradors d’IA: desenvolupem xips acceleradors d’IA que funcionen de forma independent o vinculats amb una arquitectura RISC-V.
  • Eines EDA: seleccionem, personalitzem i desenvolupem eines per assignar algorismes d’IA a acceleradors RISC-V.
  • Optimització d’Algorismes : Optimitzem matemàticament algorismes a nivell de programari per implementar les millors estratègies de maquinari.
  • Computació quàntica: treballem en conjunts d’eines que brinden als desenvolupadors la capacitat d’aprofitar el poder de la computació quàntica per accelerar fragments de codi.

 

El nostre equip està compost per experts en Edge Computing, High Performance Computing, Paral·lel Processing, Numerical Modelling, IC Design Flow, RISC-V, Artificial Intelligence, IoT i Operating Systems, construint solucions en aplicacions com Digital Health, Samrt Cities, Smart Energia, Indústria 5.0 i Visió per Comput.

• projectes •

A-IQ READY

Detecció quàntica d’avantguarda, orquestració contínua de la IA i tecnologies d’intel·ligència col·laborativa distribuïda per implementar la visió de components i sistemes electrònics intel·ligents i autònoms en el digital.

BUILDMA

Construcció d’un sistema de gestió intel·ligent basat en informática de punta i AI explicable, dissenyat i validat per una prova pilot en entorn real. Recomanació als usuaris de prediccions i estimacions amb un enfocament d’informàtica social que maximitza el confort interior i s’adapta als patrons canviants.

di2019

Detecció de gasos millorada amb edge computing, alimentat per un microprocessador basat en una arquitectura RISC-V, i optimitzat per a un baix consum energètic i una alta seguretat de dades

grass

Disseny, desenvolupament i validació d’un prototip innovador d’un node relacionat amb grafè per a una xarxa de sensors sense fils que s’utilitzarà com a sistema autònom de monitoratge ambiental en diferents àrees

canleish

Metodologia no invasiva de diagnosi de la leishmaniosi en gossos, a través de l’anàlisi d’alè volàtil amb la utilització de mètodes analítics i dispositius químics de detecció de gasos.

core one

Detecció d’activitat humana en l’ambient, a través de xarxes de sensors de grafit en entorns de vida assistida i la seva integració en un sistema de monitorització que alimenta la IA  i els algoritmes que donen suport a la decisió.

meatrack

Monitorització contínua i en temps real de la frescor i qualitat dels productes càrnics en refrigeració, a través de l’anàlisi dels components orgànics volàtils (COV) que produeixen utilitzant sensors de gasos

edge

Seguiment de les activitats de la vida diària (ADL) de persones grans que viuen soles a casa, utilitzant sensors de gasos i IA aplicada per dissenyar algoritmes d’identificació mitjançant tècniques ML

DI 2022

Desenvolupament de nous sensors de gas quimioresistius, amb estabilitat, selectivitat i cosum d’energia reduïts, amb una millor adquisicio de dades a través d’algoritmes d’AI basant en la vora i el núvol que implementen estratègies de predicció i gestió de dades.