OBJECTIUS PRINCIPALS I IMPACTE ESPERAT

L’objectiu principal de GENIUS és desenvolupar un bessó digital complet integrat en una plataforma IoT al núvol per al 1) seguiment i control avançats, 2) estimació i predicció del estat, 3) gestió activa de l’energia dels recursos, sistemes i infraestructures, 4) seguiment de la petjada de carboni, i 5) anàlisi econòmica dinàmica d’energia en una indústria intensiva d’un entorn urbà.

EL NOSTRE PAPER A GENIUS

NVISION és el líder del WP4, contribuint en el disseny de la plataforma IoT com a capa de servei, proporcionant interoperabilitat i accessibilitat a les diferents funcionalitats de la solució a través d’interfícies efectives. També contribueix en altres tasques com el disseny i implementació de models per a la detecció i resolució preventiva i correctiva d’averies.

Tecnologia
socis principals

Projecte PLEC2021-008152 financiat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y per la Unió Europea NextGenerationEU/PRTR