helios nvision project smart energy

objectius principals i impacte esperat

El projecte Helios reuneix l’experiència de la indústria i l’acadèmia per treballar en un nou concepte de paquet de bateries de ió li-ió modular, més lleuger i respectuós amb el medi ambient per a vehicles elèctrics utilitzats en serveis d’electromobilitat.

El nostre paper en cuber

Com a principal paquet de treball 6 en desenvolupament de programari i TIC, NVISION utilitzarà una plataforma IoT basada en el núvol per proporcionar funcionalitats actualitzades per a l’energia del paquet de bateries i la gestió de la salut.

Tecnologia