energia intel·ligent

Digital Twin per a una planta d’energia solar fotovoltaica, tant per diagnosticar l’estat de salut de la planta com per les recomanacions de manteniment del subministrament, per reduir costos, allargar la vida útil i aconseguir un millor retorn de la inversió​

Convertidors d’alta potència i alta freqüència per a vehicles elèctrics de llarg recorregut pesats per obtenir un millor rendiment, seguretat, fiabilitat, cost i sostenibilitat​

Digital Twins i IoT aplicat amb funcionalitats avançades basades en el núvol per a la gestió d’energia, infraestructures i actius d’indústries intensives en entorns urbans

Digital Twins per a bateries d’ió li-ió, per millorar el funcionament, l’eficiència i la vida útil, i models físics i basats en dades avançats per al diagnòstic i pronòstic de la bateria

Nou concepte d’un paquet de bateries intel·ligent, modular i escalable per a una àmplia gamma de vehicles elèctrics utilitzats en serveis d’electromobilitat urbana, des de vehicles elèctrics de mida mitjana fins a autobusos elèctrics

Desenvolupament i validació del primer prototip de bateria de flux redox de 5 kW per a aplicacions d’emmagatzematge estacionari, aconseguint sostenibilitat, cost i rendiment utilitzant un nou material, un disseny innovador i un control intel·ligent

Sistema de baix cost per al control energètic en el segment SOHO, fent de l’usuari un element central en la presa de decisions, i utilitzant la IA per obtenir una reducció del consum d’energia

salut digital

uptake

Sistema de baix cost per al control energètic en el segment SOHO, fent de l’usuari un element central en la presa de decisions, i utilitzant la IA per obtenir una reducció del consum d’energia

champ

Creació de models de coneixements entrenables que es beneficiïn d’una integració personalitzada i precisa de l’adquisició de dades de qualitat de l’aire amb l’evolució en temps real de paràmetres fisiològics en el desenvolupament de diversos trastorns respiratoris

di2020

Efectes de l’exposició diària a alguns contaminants atmosfèrics prevalents en pacients amb COVID-19 i altres malalties respiratòries d’alt risc, com la MPOC i l’asma

earlycare

Tecnologies de detecció discretes d’avantguarda i tècniques avançades d’IA per crear un sistema de seguiment de la salut que permeti la predicció primerenca de la diabetis Mellitus, la insuficiència cardíaca congestiva i malalties relacionades

edge

Seguiment de les activitats de la vida diària (ADL) de persones grans que viuen soles a casa, utilitzant sensors de gas i IA aplicada per dissenyar algoritmes d’identificació mitjançant tècniques ML

core one

Ús de xarxes de sensors de grafè en entorns de vida assistida per a l’ambient per detectar activitats humanes, i integració en un sistema de monitorització per alimentar la IA i algorismes de suport a la decisió

invisum

Videovigilància intel·ligent integrada en un sistema de monitoratge per identificar l’activitat diària de les persones i subministrar seguretat avançada

nextgen iot

canleish

Metodologia no invasiva per al diagnòstic de la leishmaniosi en gossos mitjançant l’anàlisi de mostres d’alè volàtil, utilitzant mètodes analítics i un sistema compost per diferents dispositius químics de detecció de gasos

meatrack

Monitorització contínua i en temps real de components orgànics volàtils (COV) produïts per la carn dins d’una nevera mitjançant sensors de gas per ser conscients de la seva frescor i qualitat

di2019

Detecció de gasos millorada amb edge computing alimentat per un microprocessador basat en una arquitectura RISC-V, i optimitzat per a baix consum energètic i alta seguretat de dades

edge

Seguiment de les activitats de la vida diària (ADL) de persones grans que viuen soles a casa, utilitzant sensors de gas i IA aplicada per dissenyar algoritmes d’identificació mitjançant tècniques ML

core one

Ús de xarxes de sensors de grafè en entorns de vida assistida per a l’ambient per detectar activitats humanes, i integració en un sistema de monitorització per alimentar la IA i algorismes de suport a la decisió

grass

Disseny, desenvolupament i validació d’un prototip innovador d’un node relacionat amb grafè per a una xarxa de sensors sense fils que s’utilitzarà com a sistema autònom de monitoratge ambiental en diferents àrees