Digitalització de sistemes energètics per a un seguiment i gestió avançats

Seguiment remot de pacients i entorns intel·ligents per enriquir l’atenció sanitària

Desenvolupament i integració d’arquitectures i dispositius IoT innovadors.