La nostra Missió

Portar l’R+D al mercat desenvolupant solucions innovadores que utilitzen la IoT, el Big Data, la Intel·ligència Artificial, el Cloud & Edge Computing Architectures i tecnologies relacionades, per al monitoratge avançat, la predicció i gestió de sistemes complexos, donant suport a la digitalització ens els sectors de l’Energia i la Salut

Investigant en IT amb empreses, institucions i universitats per proveir les solucions del futur

El que Fem

Tecnologies

 • IoT Sensors
 • Detecció de gasos
 • Comunicacions sense fils
 • Processament de senyals
 • Computació en cloud & edge
 • Big Data
 • Artificial Intelligence
 • Aprenentatge automàtic i deep
 • Modelatge predictiu i prescriptiu
 • Bessons digitals
 • Seguretat de dades i privadesa

Plataforma de programari IoT

 • Monitoratge en temps real
 • Control optimitzat
 • Funcionalitats intel·ligents
 • Comunicacions multi protocol
 • Interoperabilitat

Edge & Computing

 • Arquitectures RISC-V personalitzades per a aplicacions específiques
 • Desenvolupament d’acceleradors d’IA (independents o integrats amb arquitectura RISC-V)
 • Selecció i personalització d’eines EDA (Electronic Design Automation) per al mapatge d’algorismes d’IA en acceleradors RISC-V
 • Optimització d’algorismes en l’àmbit del programari matemàtic per a les millors estratègies de maquinari
 • Conjunts d’eines de computació quàntica per a programadors per accelerar fragments de codi

Àmbits d’ Actuació

Smart Energy

 • Llar intel·ligent
 • Gestió de l’oferta i la demanda de l’energia
 • Bateries intel·ligents
 • Xarxa intel·ligent i microxarxes
 • Serveis energètics
 • Comerç d’energia
 • Gestió de l’energia per a la mobilitat elèctrica

Salut digital

 • Vigilància sanitària a distància
 • Detecció primerenca de malalties
 • Atenció domiciliària
 • Activitats de la vida diària (ADL)
 • Entorn intel·ligent per al benestar
 • Tecnologies de detecció no invasiva

Altres projectes IoT

 • Sensors i arquitectures de l’IoT d’última generació
 • Microelectrònica i microprocessadors RISC-V
 • Control de la qualitat de l’aire
 • Monitoratge de l’estat de la bateria
Planificació, anàlisi, disseny i desenvolupament

Com ho Fem

Som experts a aconseguir finançament d’alt impacte per a la R+D en programes nacionals i de la UE, com Horitzó Europa i Eureka, redactant propostes de qualitat i acompanyant els nostres socis i clients, des del lideratge fins a la participació o la simple consultoria

Execució dels projectes finançats

NVISION ha participat en importants projectes amb finançament públic, des de la coordinació fins a l’associació:

$

Contribuir al desenvolupament de productes líders al món (incloent-hi la nostra pròpia plataforma IoT)

$

Obtenció d’un coneixement ampli i profund de les tecnologies i les aplicacions de IoT i IA

$

Posicionament al mercat de plataformes de monitoratge i presa de decisions IoT

$
Fomentar les associacions amb els principals actors a tot el món

Redacció de propostes de projectes

El nostre procés per a propostes de tercers pot incloure un o més dels següents serveis:

$

Assessorament empresarial

$

Anàlisi de l’organització del client

$
Redacció de propostes
$

 Cerca de socis actius

$

Difusió i explotació

$

Gestió financera i administrativa

$

Gestió tècnica