Vetllar

Noves tecnologies basades en la integració de sensors de gas per colorimetria, per a la captura, sense contacte, d'activitat i de constants vitals
NVISION - Vetllar project

Objectius

El Projecte VETLLAR té com a objectiu desenvolupar noves tecnologies, basades en la integració de sensors de gas per colorimetria, per a la captura, sense contacte, d’activitat i de constants vitals.

La plataforma IoT resultant permetrà el monitoratge remot de persones d’edat avançada amb cert grau de dependència, a la seva llar, de forma no intrusiva i respectant la privacitat de l’usuari.

  • Identificació de les necessitats de l’usuari i context de mesura
  • Obtenció de nous sensors de gas de baix cost i consum energètic
  • Captura sense contacte de les constants vitals
  • Identificació de patrons de comportament i anomalies
  • Plataforma d’integració per a les noves mètriques d’activitat i fisiologia
  • Validació de la plataforma VETLLAR en entorn real (pisos)
  • Definició de nous models de negoci per a l’explotació de la tecnologia VETLLAR

Rol de NVISION

NVISION és líder del projecte, aportant coneixement en noves modalitats de sensors de fisiologia sense contacte, i com a experts en models d’intel·ligència artificial que promouran una integració de tecnologies disruptives de la mà dels professionals en IoT i sensors de gas.

Finançat per ACCIÓ (GenCat) – Agència per la Competitivitat de l’Empresa