A-IQ Ready

Detecció quàntica d'última generació, innovadora orquestració contínua d'IA i tecnologies d'intel·ligència col·laborativa distribuïda per implementar la visió de components i sistemes electrònics intel·ligents i autònoms en l'àmbit digital
NVISION - A-IQ-Ready Project

Objectius

Intel·ligència artificial que utilitza informació mesura quàntica per a sistemes distribuïts en temps real a l’Edge.

L’aparició del canvi climàtic i les desigualtats socials mostren la necessitat d’innovació i de canvi que requereixen un món millor. Tecnologies com la Intel·ligència Artificial, Internet de les Coses, la robòtica i altres tecnologies relacionades estan fent que aquest món sigui encara més factible.

El projecte A-IQ Ready té com a objectiu introduir i materialitzar un ECS autònom intel·ligent adequat a la nostra era digital i fer servir tecnologies crucials, com l’orquestració contínua de l’Edge per a intel·ligència artificial, intel·ligència col·laborativa distribuïda i detecció quàntica, que podrien resultar revolucionàries per a la majoria dels serveis i indústries. Aquestes tecnologies i la seva combinació impulsaran la transició cap a una Europa de la societat 5.0.

A-IQ Ready aborda dues tendències principals: Internet de les coses (IoT) i la transició de la Cloud a l’Edge.

A-IQ Ready aplicarà tres tecnologies innovadores: sensor quàntic, acceleració neuromòrfica i intel·ligència artificial en sistemes multiagent per construir la Societat 5.0.

El projecte A-IQ Ready compta amb el suport de l’Empresa Conjunta Chips (Chips JU) -l’Associació Públic-Privada per a la recerca, el desenvolupament i la innovació sota Horizon Europe- i les autoritats nacionals en virtut de l’acord de subvenció núm. 101096658.

Finançat per la Unió Europea. Tanmateix, les opinions i opinions expressades són només les de l’autor o autors i no reflecteixen necessàriament les de la Unió Europea o [nom de l’autoritat que concedeix la subvenció]. Ni la Unió Europea ni l’autoritat que atorga es poden fer responsables d’ells.