Aura

Objectius El projecte AURA té com a objectiu utilitzar la tecnologia de detecció de fisiologia per radiofreqüència per desenvolupar un servei d’Internet de les Coses Mèdiques (IoMT) destinat a el monitoratge remot de la salut amb aplicació clínica directa. Integra...

Vetllar

Objectius El Projecte VETLLAR té com a objectiu desenvolupar noves tecnologies, basades en la integració de sensors de gas per colorimetria, per a la captura, sense contacte, d’activitat i de constants vitals. La plataforma IoT resultant permetrà el monitoratge...

Champ

Objectius Aquest PhD té com a objectiu desenvolupar un sistema de monitoratge per a pacients amb asma bronquial i la seva exposició individual als contaminants de l’aire que es troben comunament a les àrees urbanes. Aquesta plataforma de seguiment, en...

A-IQ Ready

Objectius Intel·ligència artificial que utilitza informació mesura quàntica per a sistemes distribuïts en temps real a l’Edge. L’aparició del canvi climàtic i les desigualtats socials mostren la necessitat d’innovació i de canvi que requereixen un...

Helios

Objetius El projecte Helios uneix l’experiència de la indústria i el món acadèmic per treballar en un nou concepte de bateria d’ions de liti modular, més lleugera i ecològica per a vehicles elèctrics utilitzats en serveis d’electromobilitat. Rol de...