DIGIBAT CPP

Es desenvoluparà un bessó digital d’un paquet de bateries híbrid per permetre la transició de BMS a BMS Digital, amb capacitat per processar més dades i utilitzar models complexos per a estimacions i prediccions precises de l’estat de la bateria. Objectius...

DIGIBAT NCL

La recerca té el punt central en la gestió i tractament de les dades recollides de la bateria per millorar-ne la operació en base a algoritmes avançats. L’aplicació d’entorns digitals combinats amb sistemes d’intel·ligència artificial proveirà d’una capacitat de...

HIBRID-E

Es centra en la recerca i el desenvolupament d’eines digitals avançades per a la planificació i operació òptima de xarxes híbrides; és a dir, amb acoblament entre l’energia elèctrica i tèrmica, per maximitzar l’ús d’energia primària de...

iBattMan

Incorporarà nous sensors i metodologies per monitorar l’Estat de Salut (SOH) de les bateries durant el seu funcionament i càrrega, juntament amb tecnologies i eines de vanguardia per a aplicacions de segona vida. Utilitzarà models avançats basats en física i...

Generdis

Orientat tant a establir les bases del coneixement de noves tecnologies com al desenvolupament de capacitats tecnològiques disruptives basades en algorísmica avançada, per permetre evolucionar cap a una generació distribuïda d’energia renovable més...